Covid-19 olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da corona virüsü adıyla biliniyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan hasta ve çocuklarda ölümcül olabilir.
Bu hastalığın salgın haline gelmesinin ana sebeplerinden biri kişisel temizliğe dikkat etmemek (elleri yıkamamak, hapşırırken dikkatli olmamak vs.) ve yaşam alanlarımızın dezenfeksiyonunu yaptırmamamızdır.

Yaşam alanlarımızın dezenfeksiyonu grip ve benzeri hastalıkların salgın haline dönüşmesini engellemeye yardımcı olabilir.

Çalıştığımız iş yerlerinde, okullarda, restorantlarda, bindiğimiz toplu taşıma araçlarında, otellerde, yaşam alanlarında ortam dezenfeksiyonu yapılıp yapılmadığı önem taşımaktadır. Maruz kaldığımız ve sağlığımızı tehdit edebilecek hastalık yapıcı virüs, bakteri gibi unsurlardan kurtulmanın yolu dezenfeksiyon ve temizliktir.

Dezenfeksiyon hastalık yapıcı özellikteki mikrop ve virüslerin ortamdan uzaklaştırılması veya ortadan kaldırılması işlemidir. Bu işlem genellikle kimyasalların oluşturduğu dezenfektan maddeleri  kullanılarak yapılmaktadır. Dezenfeksiyon işlemi belirli periyotlar halinde mutlaka yapılmalıdır.